Pisz-point
tenis w Piszu...

Dokumenty

--------------------------------------------------------------------------
Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia wysokość:
--> składki członkowskiej wynosi                 42 zł / rok
--> wpisowego                                                    40 zł.
Małoletni członkowie Stowarzyszenia są zwolnieni z ww opłat .
--------------------------------------------------------------------------

Dokumenty do pobrania: